(12 Chòm Sao) Thế Giới Tương Lai

Giới thiệu truyện:

Quá khứ, hiện tại và tương lai đang bị xáo trộn bởi một tên độc tài gian ác. Liệu họ - 12 Chòm sao - có thể giải cứu được dòng thời gian và sắp sếp lại lịch sử được không?

Danh sách chương: