( 12 chòm sao)thiên thần bóng đêm

Giới thiệu truyện:

truyện đầu tay,vì là mới học lớp 5 nên khôngđược hay cho lắm,cũng không có biết chia đất diễn sao cho phù hợp nên mong mina thông cảm

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: