[12 chòm sao ] Tinh tú của những vì sao, thứ tạo ra vị thần của vũ trụ (QUYỂN I)

Giới thiệu truyện:

Bộ truyện kể về cuộc sống của 12 chòm sao đang trên Thiên Giới thì bỗng nhiên xảy ra biến cố, suốt mấy trăm năm hòa bình, sức mạnh của họ ngày càng yếu đi, vì thế đã bị Âm Giới đnahs bại, họ hạ quyết tâm xuống Nhân Giới luyện tập và từ đó cuộc phiêu lu đầy thú dzị của họ bắt đầu...!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: