[12 chòm sao] Tình yêu là gì?

Giới thiệu truyện:

12 chòm sao - 12 thân phận khác nhau. 6 ác quỷ yêu 6 thiên thần hay 6 thiên thần yêu 6 ác quỷ. Có một ranh giới đã chia cắt họ. Trải qua bao nhiêu gian nan, thử thách lệu họ có thể đến được với nhau? Đó vẫn là một dấu chấm hỏi.

Danh sách chương: