[ 12 chòm sao ] Trắng Đen hay Sắc Màu

Giới thiệu truyện:

Có thể bạn chưa biết: - Thế giới Trắng đen chỉ tồn tại duy nhất màu trắng và màu đen. - Thế giới Sắc màu sở hữu tất cả các loại màu. Có thể bạn chưa biết: - Trắng đen theo chủ nghĩa đơn giản. - Sắc màu theo chủ nghĩa cầu kì. Có thể bạn chưa biết: - Những điều trên không hẳn đã đúng. => Câu chuyện này sẽ giải thích tất cả.

Danh sách chương: