(12 chòm sao) Trò Chơi Tử Thần

Giới thiệu truyện:

Chính Phủ, Mafia, cơn bão năng lượng, siêu năng lực đột biến, đài báo December, tài liệu mật No.6... Chúng ta có rất nhiều cách để thắng một cuộc chơi. Nhưng, lần này thì không, chắc chắn phải có một phe chết! Nếu không biết sợ hãi, chắc chắn bạn không phải con người. Một khi tử thần đã đến, chắc chắn phải có người bị tước đi mạng sống. Vì sao? Vì khi đã lấy tính mạng ra để cược, thì chắc chắn sẽ có người đến với chữ 'tử', chỉ quan trọng là sớm hay muộn thôi. Tất cả, sẽ bắt đầu trong (12 chòm sao), Trò chơi tử thần -------------------------------- NOTE: -Tác phẩm này HOÀN TOÀN HƯ CẤU -Truyện chỉ đăng tại đây, ONLY WATTPAD và được viết bởi [ShirotheVirgo] -Bìa: Cre by Say Team

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: