(12 Chòm Sao) Hồi Ức Mùa Hạ.

Giới thiệu truyện:

" Tháng hạ năm đó. Người ấy đã làm cho thế giới của tôi đẹp đẽ một cách lạ kì". Thể loại: lãng mạn, thanh xuân, 12 chòm sao. Tác giả: Kim Yến.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: