( 12 chòm sao) Vampire and Rose

Đăng bởi: ScorpioMiller

Cập nhật: 03-08-2018

Tag:#12chomsao


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

12 con người 12 số phận Một cuộc gặp nhau giữa Vampire và con người chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu muốn biết mời mấy bạn vô truyện đọc ฅ'ω'ฅ

Danh sách chương: