( 12 chòm sao) Vampire and Rose

Đăng bởi: ScorpioMiller

Cập nhật: 03-08-2018

Tag:#12chomsao


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

12 con người 12 số phận Một cuộc gặp nhau giữa Vampire và con người chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu muốn biết mời mấy bạn vô truyện đọc ฅ'ω'ฅ

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: