[12 chòm sao ] Vampire

Giới thiệu truyện:

Giữa vampire và con người, Mâu thuẫn chưa bao giờ kết thúc. "Con người chỉ là loài sinh vật hạ đẳng" "Vampire là giống loài khát máu, tàn bạo" Hoặc là sống, hoặc là chết, Không thể nào tồn tại khái niệm chung sống. Tham vọng cai trị thế giới Sự căm thù tới tận xương tủy Vampire và haunter, Ai sẽ là người thắng cuộc?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: