( 12 chòm sao ) Witch hunter

Giới thiệu truyện:

Vào thời kì trc đây , phù thủy chính là vấn nạn lớn nhất của con người và từ đó những người giết phù thủy ra đời và họ chính là Witch hunter - thợ săn phù thủy nhưng có nhiều Witch hunter có những bí mật ko thể nói ---------------- Phù thủy có hai loại phù thủy trắng , phù thủy đen ----------------- các sao nữ của chúng ta từ những tổn thương trong quá khứ mà đã trở thành Witch hunter

Danh sách chương: