(12 chòn sao)_(Kim Ngưu-Thiên Yết) Trường Học Và Tình Yêu Của Vampire

Giới thiệu truyện:

Tự dưng có hứng viết fic này ghê Hơi thiên vị Ngưu-Yết tí. Nhưng các sao kia cũng không bị lấn đất diễn đâu Ủng hộ mị nha #Lisa

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: