[12 Cung hoàng đạo] Thế Giới Của Sát Thủ Ngầm

Giới thiệu truyện:

Giết rồi chết Chết xong rồi cũng giết Không bị giết cũng chết Mà bị giết cũng chết Trên thế giới chỉ tồn tại 2 loại Giết hoặc là bị giết Thử hỏi: có kẻ nào mà không muốn sống?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: