( 12 Zodiac ) The Love Of The Devil

Giới thiệu truyện:

" Tôi chỉ là ... 1 thứ đáng kinh tởm " . . . " Anh chỉ là một con người yếu đuối " . . . Chúng ta ? Hợp nhau hay ghét nhau ? " họ " sẽ phản đối " họ " sẽ giết ta Vì ... cái xã hội này không công bằng ... . . . Chúng ta ? Phải làm sao bây giờ ? . . . " làm ơn đừng bỏ em , em sợ lắm " . " Anh sẽ không bỏ em đâu " ...

Danh sách chương: