[12CS] Q - HRS消失

Giới thiệu truyện:

Wonderland là một nơi kì dị, kẻ tới người lui, ai nấy đều trí trá, đều đáng nghi. Họ đi qua những mảnh ghép kì dị nơi đây thật nhanh, không quay đầu lại dù chỉ nửa giây ngắn ngủi. Đó là một cách để tồn tại. Đến vùng đất cấm này, điều quan trọng nhất là bảo toàn tính mạng. Hãy thật khôn ngoan để khiến mình không phải là người bị giết. Copyright © 2018 by @blanc-official - Wattpad. All rights Reserved.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: