(13 chòm sao) Wonderschool in Wonderland

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Starshine Dựa theo ý tưởng của bộ phim Descendants ( hay Hậu duệ) nói về Hậu duệ của những nhân vật cổ tích. P/s: có thể sẽ hơi thiên vị Cự giải vì mị là một Cự giải mà (~ ̄▽ ̄)~. P/s part 2: đây không phải harem, đó không phải khẩu vị của mị Lưu ý: NGHIÊM CẤM RE-UP TRUYỆN CỦA MỊ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN TRANG WATTPAD CỦA STARSHINE!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: