19 Ngày - Quân Ước

Giới thiệu truyện:

Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, nam ngỗ nghịch, nữ học giỏi. Tình trạng: Đang edit. Mỗi ngày một chương Edit: january.baely VĂN ÁN Học lớp 11 năm đó, mọi người đều biết Chung thiếu gia chơi bời lêu lổng đã bị thu phục. Anh cùng con gái người ta hẹn cùng thi tới thành thị phía Nam. Từ nay như hình với bóng, về sau cô điền nguyện vọng nộp đi miền Bắc, vừa vào đại học liền đá anh ngay. Ngày 13 tháng 5 năm 2015 anh và cô đối mặt, không ai nhường ai. Nam chính: Chung Hằng Nữ chính: Hứa Duy Bật mí chút là lần đầu anh chị nếm trái cấm là khi anh mới hơn 17, chị 18 ( hơn anh 7 tháng) 45 chương chính văn, 31 chương ngoại truyện nói về thời trung học tán con nhà người ta của Chung thiếu gia

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: