(3SHOT) LƯU MANH THẬT TỐT - YULSIC

Đăng bởi: a48668

Cập nhật: 02-01-2015

Tag:#yulsic


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

...“Kwon Yuri… nửa năm của Yul…đừng có bù lại trong một lần như thế chứ.”… …" Kwon, Kwon tổng… Yul đỏ mặt đấy à? ?” ..." Jessica, em im đi" Đời này, tìm được một người lưu manh với mình và chỉ lưu manh với mình mà thôi, ấy là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời.

Danh sách chương: