4096

Giới thiệu truyện:

Series truyện về một thế giới của năm 4096, là những câu chuyện về con người, về thuốc viên Fuil và về đạo luật Hibeztine. / Đây không phải một cái fanfiction về couple nào cả... /

Danh sách chương: