70 niên đại làm giàu sổ tay

Đăng bởi: saochoi19

Cập nhật: 24-08-2018

Tag:#79


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Văn án: Phó mưa nhỏ xuyên qua đến 70 niên đại, thành một cái nãi oa oa, cả gia đình người tễ ở chui từ dưới đất lên trong phòng, nhật tử hảo gian nan. Cũng may nàng tự mang tâm tưởng sự thành tuyệt kỹ, liền ông trời đều nghe nàng, nói trời mưa liền trời mưa, nghĩ ra thái dương liền ra thái dương, dựa vào dị năng dẫn dắt cả nhà bôn khá giả. Niên đại văn, tô sảng, nhập hố chuẩn không sai. Truyện này giả tưởng, tiểu thiên sứ nhóm đồ cái việc vui liền hảo, không cần khảo cứu tích cực, moah moah.

Danh sách chương: