a & a time | pefaltae- | adelinthien

Giới thiệu truyện:

ở đây viết tâm sự của cậu, câu hỏi dành cho riêng tớ/thiên hoặc cả hai bọn tớ.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: