ABO || Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù || KookV

Giới thiệu truyện:

Ta trở thành người của kẻ thù - 我成了仇敌的人 Tác giả: Điềm Thang Bất Điềm - 甜汤不甜 Nội dung: hiện đại, ABO, hoan hỉ oan gia, đoản văn CP: (Bá đạo công X Nữ vương thụ) Tuấn Chung Quốc×Kim Tại Hưởng Nguồn : https://quytkwon.wordpress.com/2016/10/20/ta-tro-thanh-nguoi-cua-ke-thu-diem-thang-bat-diem/ ( dành cho mấy bạn muốn đọc bản gốc ) *** Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Nếu có vấn đề gì mình sẽ xóa bài ngay

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: