About SCP - Tổ chức lưu giữ những sinh vật kỳ dị

Giới thiệu truyện:

SCP Foundation là một tổ chức bí mật được các chính phủ trên toàn cầu ủy thác để giam giữ và nghiên cứu các vật thể, thực thể, địa điểm, đối tượng và những hiện tượng bất chấp quy luật tự nhiên (gọi tắt là các SCP). Các đối tượng của SCP Foundation, nếu không bị giam giữ, sẽ gây tổn hại tới cuộc sống của nhân loại hay ít nhất là khiến chúng ta nơm nớp lo sợ mỗi đêm. Với 3.999 SCP mà tôi sưu tầm, ắt hẳn sẽ đủ để bạn đắm chìm trong thế giới kinh dị. -- Nguồn : lostbird.vn, scp-vn.wikidot.com,...

Danh sách chương: