AFTER 2: AFTER WE COLLIDED by Anna Todd (Viet trans.)

Đăng bởi: pthkhoi90

Cập nhật: 05-07-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Quyển thứ 2 trong [After series] của tác giả Anna Todd. Title: AFTER WE COLLIDED Tạm dịch: TỪ KHI CHÚNG TA TAN VỠ Số chương: 122 Bản gốc: complete Bản dịch: on-going Editor: pthk90 Tessa có tất cả mọi thứ để mất. Hardin chẳng còn gì để mất... ngoại trừ cô ấy. TỪ KHI CHÚNG TA TAN VỠ... cuộc sống không bao giờ giống như trước nữa. #HESSA ©️ Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: