Ái biệt ly khổ Mộng hoá phù du

Giới thiệu truyện:

Nhẹ tấu một khúc, tiễn người li biệt..... Nhẹ múa một đường, lệ nhòa con mắt... Vì người mà đau, vì người mà sầu..... Dân gian này, liệu ai thấu? _ Âu Dương Hàn Nguyệt_ Tĩnh _ Ái biệt ly khổ ( 愛別離苦 ) : Tiếng nhà Phật chỉ một nỗi khổ trong Bát khổ. Con người phải chịu khổ khi yêu mà lại phải chia lìa điều mình yêu, hàng ngày đem lòng mong nhớ. Đó là khổ. Có hai loại ái biệt ly khổ: sinh ly (chia lìa nhau khi còn sống) và tử biệt (chia lìa nhau khi chết).

Danh sách chương: