Ai cũng từng có một thời nông nổi

Giới thiệu truyện:

Thanh xuân trôi qua nhanh lắm, nhưng những kỉ niệm sẽ không vì thế mà nhạt phai. Thanh xuân ấy, có một phép màu mang tên chờ đợi. Chờ cậu, chờ ngày cậu quay trở về. Cậu là gió. Đi đâu tớ cũng thấy tên của cậu, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề gặp lại. Cậu, phải chăng đã quá vô tình?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: