[Alien - Việt Nam] Thiên Nhân

Giới thiệu truyện:

"Đây là quê hương, là đất nước, là vùng đất cha ông đã để lại cho dân tộc Việt Nam. Vùng đất ấy chứa đựng biết bao xương máu của con người ngã xuống, đã nuôi lớn mọi người chúng ta, cho chúng ta một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Bây giờ Tổ quốc đang lâm nguy, chúng ta phải cùng đồng lòng đoàn kết để mà chống lại chủng tộc Thiên Nhân súc sinh, để cho bọn chúng biết được rằng, bọn chúng đã chọc nhầm hành tinh rồi." ----- Thể loại: hành động, quân nhân, mạt thế, đô thị, khoa huyễn, thuần Việt

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: