All facts about me :>>

Đăng bởi: -Himuro_Tsubaki-

Cập nhật: 19-11-2018

Tag:#komori#saki


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Chỉ đơn giản nếu ai muốn biết sâu về Saki. Fic chỉ đăng với mục đích xả hơi và đôi lúc sẽ đăng lên vài truyện xàm xí của mị :))

Danh sách chương: