(All Kim Ngưu) Tôi nhất định sẽ trả thù các người gấp đôi!

Đăng bởi: ThinKimHn3

Cập nhật: 31-07-2018

Tag:#12chomsao#allkimnguu


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

"Kim Ngưu, em tha thứ cho bọn anh đi!" "Các người đang mơ à!Dù có chết tôi cũng sẽ không tha cho các người!Tôi nhất định sẽ trả thù các người gấp đôi!"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: