[AllBaek] Vũ Trụ Của Byun Gia Gia

Giới thiệu truyện:

Nó chỉ đơn giản là thế giới nhỏ của Byun Baekhyun và mọi người, nó đôi khi chỉ là vài dòng ngắn ngủi với đôi mươi chữ vì vậy hãy xem nó như một quyển nhật kí nhỏ giữa bạn và Byun Baekhyun. Author: DanBii

Danh sách chương: