[Alldazai] Love and the madness

Giới thiệu truyện:

Thiết nghĩ nếu dazai là yan thì thế nào? Vì không ai viết cho đọc nên phải tự viết thôi. Mà dazai uke ít người viết quá nhở.

Danh sách chương: