(allkook) Đoá bỉ ngạn

Giới thiệu truyện:

" Jeon Jungkook, cậu mau chết đi " " Các anh tin em đi, em không làm thật mà " ................................ " Á!!!!!!!!! " " Cậu còn dám động vào cô ấy sao?? " " Tôi sẽ giết cậu " " Tôi hận các người " ................................ " Jeon thiếu có khả năng bị mù vĩnh viễn " " Không con tôi " ................................ " Jeon Jungkook, cậu là người được huyết lệ chọn lựa vậy nên hãy lấy đôi mắt của tôi coi như đây là lời cảm ơn của tôi từ hàng vạn năm trước " " Tôi sẽ sử dụng nó cẩn thận " ................................ " Jungkook, tụi anh sai rồi, em mau quay lại đi " " Jungkook đó sẽ không bao giờ quay lại vì cậu ấy đã chết rồi " ................................ " Jungkook, mau tỉnh lại đi, em có mắng anh, đánh anh hay rời bỏ anh thì chỉ cần em tỉnh lại là được rồi "

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: