[Allkook] [Vampire] Kẻ Phản Diện Chính Là Tôi!!

Đăng bởi: Chuot0508

Cập nhật: 12-05-2018

Tag:#allkook#vampire


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Thể loại : He,Ngược ( hơi nặng ), Nhất Thụ Đa Công,Vampire,Ma cà rồng Thụ : Joen Jungkook Công : Kim Seokijin,Min Yoongi,Kim Namjoon,Jung Hoseok,Park Jimin,Kim Taehyung

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: