[AllKook] Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Bùi Kim Ngân https://www.facebook.com/profile.php?id=100025122859985 Thể loại: NGƯỢC _______ "Kookie à, em sẽ không phải một mình nữa đâu." "Tụi anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh em." "Nếu em cảm thấy cô đơn, tụi anh sẽ lập tức đến."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: