[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người

Giới thiệu truyện:

Tiêu đề: Ác quỷ đội lốt người. Thể loại: boyxboy; xuyên không; ngược. Nhân vật chính: Jeon Jungkook; Kim Taehyung; Park Jimin; Kim Seok Jin; Kim Nam Joon; Jung Ho Seok; Min Yoongi. Couple: Vkook; Minkook; Jinkook; Namkook; Hopekook; Sukook. Tình trạng: Đã hoàn thành. ❌NGHIÊM CẤM❌ +Không chuyển ver fic khi chưa có sự cho phép của tớ. +Không mang truyện ra ngoài dưới mọi hình thức. Begin: 4/8/2018 Finish: 8/4/2019

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: