/allkook/XK/Nước mắt em cạn rồi

Đăng bởi: NgcBo7104007

Cập nhật: 31-01-2019

Tag:#allkook#xk


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Đau khổ, bất hạnh đó là điều cậu ấy phải nếm thử, bị người mik yêu phản bội, bị gđ ruồng bỏ, cậu ấy phải chịu những gì TÔI SẼ BẮT CÁC NGƯỜI TRẢ GẤP BỘI.

Danh sách chương: