[AllMin] Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch- Kế Hoạch "Ong Chúa" (Chuyển ver)

Giới thiệu truyện:

Thể loại: huyền huyễn, tương lai, quân đội, cường công cường thụ, NP, nhất thụ đa công, nhiều cp, HE. Chuyển ver by Chim thánh thiện Năm 13 tuổi vì bảo vệ người nhà mà Phác Chí Mẫn gia nhập quân đội, chiến đấu đằng đẵng 6 năm trên chiến trường. Sau đó Chí Mẫn bị quân đội chọn làm "Chuột bạch" để thử nghiệm kế hoạch Ong chúa. Nếu đã có Ong chúa thì Ong Đực là điều tồn tại dĩ nhiên. Nơi "ong đực" tụ tập nhiều nhất chính là Học Viện Quân Sự Lục Quân BLP. P/s: Truyện này trước đọc thấy hay và cũng đã có người chuyển ver nhưng giữa chừng hình như acc bạn ấy bị bay nên Chim làm lại

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: