[ Allwendy ] Tiểu mỹ thụ

Giới thiệu truyện:

Chuyện thuộc dạng oneshot Một thụ đa công nên mọi người không thích có thể không xem Son Wendy với fan thì ta đây soái khí ngút trời Nhưng khi về tới dorm thì chỉ là một tiểu mỹ thụ bé nhỏ hay bị bắt nạt Series chuyện xoay quanh cuộc sống bình thường 1-2 chạp trên tuần nha mọi người

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: