[ Alone ] Long Time No See!

Giới thiệu truyện:

Chỉ là tâm sự , tự kỷ . Chỉ là sự cô đơn...nhưng đôi lúc chính miệng lưỡi tụi nó cong lên thành chữ " A " rồi nói : Đi chết đi ! Trâm Anh!

Danh sách chương: