•always love you• baekyeon

Giới thiệu truyện:

nội dung: dù byun baekhuyn đã chia tay kim taeyeon, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc byun baekhuyn không yêu kim taeyeon nữa...

Danh sách chương: