[Âm Dương Sư] Đại Thiên Cẩu x Thanh Hành Đăng - Những câu chuyện nhỏ

Giới thiệu truyện:

Đây là nơi lưu trữ những mẩu chuyện nhỏ về couple Cẩu Hằng: Đại Thiên Cẩu x Thanh Hành Đăng của game Âm Dương Sư. Disclaimer: Tất cả những nhân vật trong đây thuộc quyền sở hữu của NetEase. Những tình tiết trong đây hoàn toàn là do trí tưởng tượng của tôi tạo nên. Cover credit: Lanxeee (https://www.weibo.com/3180243537)

Danh sách chương: