...Âm Dương Sư...

Đăng bởi: --Punma--

Cập nhật: 26-09-2018

Tag:#punma#tuyennhan#uelinh


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Thay vì chiến đấu lẫn nhau, lần này chính là cùng hợp tác chống lại những Uế Linh còn lưu luyến trần gian...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: