Ảnh Đế Biến Thái (Cao-H,NP, 21+)

Giới thiệu truyện:

• Thể loại: CaoH, 21+, xuyên không, nữ phụ, np • Lưu ý: truyện tự viết, không chú trọng vào nội dung, không cụ thể, viết để thoả mãn bản thân, không thích không cần đọc

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: