ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI!

Đăng bởi: Meocon106

Cập nhật: 16-12-2017

Tag:#damei#dammy#trongsinh


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: Trùng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, F1, HE Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Dịch: Liêu Dương Ca Biên tập: Liêu Dương Ca, Linh Lys Link nhà edit: https://lieulam.wordpress.com/〆ω●ゞ-dam-my/dang-tien-hanh/anh-dung-co-quyen-ru-toi/ Truyện không phải do ta edit, reup chưa có sự cho phép của chủ nhà, sẽ xoá khi chủ nhà edit yêu cầu!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: