Anh là của tôi Thái Từ Khôn hãy nhớ đấy[ThừaKhôn]

Giới thiệu truyện:

😌 Hãy hiểu cho 1đứa ship Thừa Thừa với Khôn Khôn như toy đi 😌 Mẹ Thừa Thừa mẹ Công lắm méo thụ nha Khôn Khôn công nỗi nào -,- Thụ lòi ra :)) nói chung là Thừa Công Khôn Thụ vậy nhoa 😌😌😌😌

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: