ANH LUÔN Ở PHÍA SAU EM 😜

Giới thiệu truyện:

Đọc rồi sẽ rõ ạ hii Mặc dù biết là tui viết truyện không hay các bạn sẽ không muốn đọc. Nếu vậy thì các bạn góp ý để mình sửa nếu cảm thấy không hay!! Hãy ủng hộ và giúp mình nhé..

Danh sách chương: