AOV : 3 năm kỉ niệm học đường...

Giới thiệu truyện:

Tổng hợp gần như tất cả những điểm xấu và loạt trò quậy phá mà học trò chúng ta đã từng hoặc chưa bao giờ trải qua bằng các nhân vật AOV. // Ekko_FutureBoy_LOL \\

Danh sách chương: