tầng trệt.

Giới thiệu truyện:

được rồi, mình chỉ muốn nói là ở đây không chào đón các cậu lấy khẩu nghiệp ra làm đam mê, làm kẽ sống rồi suốt ngày đi sang nhà người khác khẩu nghiệp, ít nhất thì làm ơn đừng qua nhà mình kêu với mình "con au là thụ" rồi "hóa ra là gái :V méo vui" nhé làm ơn để mình bình yên :'( mình cúi đầu lạy các cậu ạ. khi đó cậu xin lỗi cho qua hay xin lỗi chân thành mình không vả vỡ mặt cậu được cũng phải chửi cậu đến khi cậu không nói được gì nữa mới thôi :'( mình nói, mình cũng chẳng phải loại hiền lành thân thiện gì. cậu xúc phạm đến mình, văng tục trước thì mình cũng làm y vậy, rồi khi đó đừng vả vào mặt mình câu xin lỗi chân thành rồi "tớ xin lỗi cậu rồi, cậu còn muốn gì nữa đây" nữa nhé mình muốn cậu bị vả vỡ mặt được không ? ủa cứ xin lỗi là xong à ? không có lỗi gì à ? chưa từng có drama luôn ? ủa một mình cậu nói ở nhà cậu thì cậu chửi cả thế giới mình cũng đéo cần quan tâm nhưng một khi đã đến nhà người khác khẩu nghiệp thì bị họ vả sấp mặt cũng đéo có gì sai cả đâu ? tóm lại...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: