Artbook của Cốc ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Giới thiệu truyện:

hai hai ❤ i'm cup, you can call me cup or coc. this is my artbook and i hope u like itttt ////^//// ? i hope you vote on my artbook and comment or follow me to support ><♡♡♡♡ _________ mừn là Cốc, bạn có thể gọi mừn là Cốc hoặc Cup. đây là artbook của mừn và mừn mong bạn thích nó //^//?? mừn hi vongk bạn sẽ vote ⭐? artbook của mừn để ủng hộ mừn và bình luận hoặc theo dõi?♡♡♡ ___________ mừn mong cậu không ăn cắp style của mừn////♡ sanggg lên đi nhaaa ?❤????

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: