•artbook•

Giới thiệu truyện:

facebook: Ggee Ttee instagram: ggee.ttee - hai hai ('∀') đây là ab của tớ - gọi tớ là cốc, tất cả các tranh trong này đều là của tớ và có vài tranh của các bạn tham gia ag. tranh của tớ đồng nghĩa với việc chúng thuộc quyền sở hữu của tớ, đừng re-up khi chưa có sự cho phép của tớ - không mượn style hay chép gì đó tương tự ('∀') tớ cắn đấy thưn ew lè ('∀`•) Highest ranking: #2 artbook #2 art #1 traditional art #1 digital art

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: