||Artbook|| Latte Macchiato

Giới thiệu truyện:

• Artbook của tớ OvO écccc • Bìa là tranh tớ vẽ ƠωƠ [nhìn bìa không rõ đâu, vô artbook tớ phóng to cho >:3] • Ai bắt cóc hay đem đi không có giấy phép tớ táng sấp mặt nhé :3

Danh sách chương: