『 artbook super hại mắt • liên quân :> 』

Giới thiệu truyện:

bìa là tranh tớ please :<< có gì hỏi tớ vì tớ rất kawaii~~ //^// tớ iu krix và chấp nhận gả cho cà rốt hyunh //^// tớ không thích nakbutt, vì con tiêm tớ dành trọn cho murbutt mất ồi~~ cả ông râu ryoma với chị zusto airi nứa //^// mà muri cũng dễ thưn vãi.... tớ không nhịn được với độ kawaii đó ưhu!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: